menu
 • 訂閱電子報

  語言學習-閱讀越懂閩客語

  本單元有「教育ABC」 及「閱讀越懂閩客語」兩小單元,每周由專業的老師提供英語單字、造句及閩客語的字彙及文章,供讀者學習新語言。

  目前瀏覽路徑 首頁 > 語言學習 > 閱讀越懂閩客語 右框
  8592019-02-28

  鉸頭鬃
  PDF檔案

                                                                  《臺灣閩南語常用詞辭典》http://twblg.dict.edu.tw          

  生日
  PDF檔案

                                   《臺灣客家語常用詞辭典》:http://hakka.dict.edu.tw                 


  看前期資料

  • 大多學元入學介紹
  • 2012 教育部12年國教宣導紀錄網站
  • 1991報平安留言平台
  • 教育部國民中學學習資源網
  • 創用CC
  • 教育儲蓄戶網
  • 哈客學習網